Vyberte stránku

ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ, SEBEPŘIJETÍ A SEBELÁSKA

EXKLUSIVNÍ HYBRIDNÍ ON-LINE KOUČINK S EXPERTÍZOU

„Měla jsem pocit, že potřebuji opakovaně ostatním ukázat, že „na to mám“. Ostatní mi dávají najevo, že bych měla být lepší či dokonce, že „na to nemám“. Říkají mi, že jsem velmi sebevědomá žena, ale já sama sebe takto neprožívám. Stále se srovnávám s okolím a hodnotím činy své a ostatních. Mám za sebou spousty úspěchů, ale osobně z nich necítím plné uspokojení…“

Můžete to se změnit.

KAPACITA 1. BĚHU JE OBSAZENA, NA DALŠÍ ROČNÍK SE MŮŽETE HLÁSIT NA PODZIM.

Pro koho?

Program je určen pouze pro ženy, kapacita programu je 5 míst.

Kdy?

Do programu můžete jednotlivě vstoupit dle vašich preferencí kdykoli od 1. 9. do 31. 10. 2021. Celková doba programu je 7 měsíců – bude se jednat o 10 setkání v 3týdenních intervalech.

l

Organizace

Program bude probíhat částečně fyzicky a částečně on-line. Lze ho absolvovat v českém i anglickém jazyce.

Z čeho program vychází?

Program stojí na Petry 13leté expertíze a současně se opírá o odborné výzkumy a pracuje s vědecky podloženými osobnostními testy.

VÍCE O PETŘE

 

CO KONKRÉTNÍHO VÁM PROGRAM PŘINESE?

 • Ukáže vám, jak si vybudovat trvající pocit toho býti „dostatečně dobrá“ nehledě na chyby, na hodnocení od ostatních a bez nutnosti dostát požadavkům odjinud.
 • Přestanete vnímat potřebu uznání od ostatních a obhajovat svoji sebehodnotu.
 • Vybudujete si zdravý vztah sama se sebou.
 • Zvýší váš pocit mentální duševní pohody a svobody.
 • Pomůže vám stát se méně závislá na plnění externích požadavků.
 • Společně identifikujete příznaky a důsledky vaší vlastní hodnoty.
 • Naučíte se, jak rozvinout více soucitu sama se sebou.

Koučka a lektorka

Petra Janíčková

Petra Janíčková, lektorka a koučka, majitelka společnosti AGENDER a bývalá top manažerka začala nejprve v 19 letech podnikat a cestovat po světě, aby se poté rozhodla vystudovat ekonomii a management a záhy začala budovat kariéru v korporátním světě.

Jako bývalá ředitelka Britské obchodní komory v ČR iniciovala vznik mezifiremního mentoringového programu Equilibrium pro talentované ženy v ČR, jehož je autorkou. V osmém měsíci těhotenství se rozhodla ze světa sociálních „jistot“ a vysokého postavení odejít a založila firmu AGENDER, která se fokusuje na osobní rozvoj zejména v korporacích.

Petra absolvovala koučovací program u Radvana Bahbouha a program Mindfulness a meditace na Middlesex University v Londýně. V současné době má na kontě více než 500 odkoučovaných hodin.

Je také exprezidentkou Business leaders fora, kterou založil v ČR prince Charles z Walesu. Miluje překračování lidských hranic, strach a sebepoznání. Se svým mužem, jenž je psycholog, založili roční transformační program OPEN MIND, který pracuje se všemi úrovněmi vědomí IQ, EQ a SQ. Ve svém volnu je lektorkou jógy.

Cena

Cena programu je 55.000,- Kč + DPH | pro samoplátce 46.750,- Kč | částku pro samoplátce je možné uhradit ve 2 splátkách

V ceně je zahrnuto:

 • První nulté setkání zdarma (v případě, že budete přijata do programu)
 • Dotazníky nepodmíněného sebepřijetí
 • Vstupní a výstupní test vaší sebehodnoty
 • 5 osobních individuálních koučovacích 60minutových setkání
 • 5 on-line individuálních koučovacích 60minutových setkání
 • Možnost setkat se v průběhu programu s podobně smýšlející komunitou, která je na stejné misi, jako vy
 • Akční plán vám přímo personifikovaný na míru
 • Pracovní materiály a další dotazníky
 • Možnost kdykoliv cokoliv prodiskutovat

  Klienti, s kterými jsem měla čest pracovat, o mně řekli:

  „Velice jsem ocenila, jak byla Petra vnímavá, pozorná a zaujatá pro moji/naši věc. Aktivně pokládala dotazy, které mě nutily přemýšlet a zamýšlet se. Překvapila mě tím, jak ochotně a nezištně mi nabízela svou pomoc, ukazovala cestu a předkládala možnosti vedoucí k našemu společnému cíli. Byla to ona, která věděla, kam mne může dovést a také se jí to podařilo. Díky jejím zkušenostem, opravdovému zájmu o věc a zaujetím pro svou práci jsem získala mnohem víc, než jsem si na začátku naší spolupráce dokázala představit.

  Hana Toufarová, Trenérka trojnásobných mistrů světa ve fitness

  S Petrou Janíčkovou jsem měla možnost spolupracovat v rámci programu Lean-in konaného při Business Leader Forum. Koučink byl veden v atmosféře vysoké důvěry a jehož výsledkem bylo poznání sama sebe, uvědomění si svých silných stránek, na kterých je možné stavět do budoucna v jakýchkoliv pracovních situacích. Přinesl mi tak větší vnitřní klid, vyrovnanost, schopnost podívat se na věci shora a nepodléhat prvotním impulsům. Za toto Petře moc děkuji a cest z Prahy do Brna nelituji, naopak.

  Renata Horáková, Vedoucí Business Administration a členka představenstva Oncomed manufacturing a.s.

  Postupně jsem při své manažerské práci dospěla k názoru, že nelze oddělovat požadavky na efektivitu a výkon v práci od ostatních aspektů našeho života. Není reálné si myslet, že když lidé přijdou do práce, neovlivňují je jejich problémy a starosti z jiných oblastí jejich života. Čím spokojenější život lidé žijí, tím vyšší efektivitu, chuť dosahovat výborné výsledky a lepší nápady v práci mají.

  Jana Moravová, Generální ředitelka Mountfield

  FAQ

  Týká se program pouze oblasti pracovní kariéry či má přesah i do osobního života?

  Náš program má přesah do osobního života, neb jedno bez druhého nedokáže harmonicky fungovat.

  Kdy je program zahájen?

  Program ctí vaše časové možnosti, tzn. lze jej zahájit kdykoliv od 4.1. do 30.3.2021 dle vašich potřeb a na základě 1. nezávazné schůzky si s koučkou nastavíte data pravidelného setkávání se.

   

  Budu z programu diskvalifikována, když nevyplním nepovinné otázky v přihlašovacím formuláři?

  Nebudete, toto jsou velmi citlivé otázky a je na každém, zda je vyplní či ne. Proto jsou nepovinné. Nicméně nezávazná schůzka s koučkou před vstupem do programu musí proběhnout.

   

  Jaké metody v programu používáte?

  V programu kombinuji znalosti z pozitivní psychologie od jeho zakladatele Martina Seligmana, bálintovská pravidla setkávání se, Stanford metodiku vedení jednotlivců a skupin v tzv. „Lean in kruzích“ od zakladatelky Sheryl Sandberg a neposledně svoji dlouholetou praxi. 

   

  Chcete vědět více? Ptejte se:

  Odesláním formuláře potvrzujete, že jste se seznámil/a s Prohlášením o ochraně osobních údajů a vyslovujete nám Souhlas s jejich zpracováním.

  Nebo se rovnou nezávazně registrujte: