Sebepoznání, sebepřijetí a kariéra

INDIVIDUÁLNÍ KOMBINOVANÝ KOUČOVACÍ PROGRAM PRO ŽENY

„Mám pocit, že nedokáži žít naplno tady a teď“

„Cítím se sama.“

„Chtěla bych se mít více ráda a konečně si na sebe najít čas.“

„Měla jsem pocit, že potřebuji opakovaně ostatním ukázat, že „na to mám.“

„Mám neustálou potřebu kontroly.“

„Nevěřím si i přesto, že jsem to pracovně dotáhla vysoko. Velmi často se zpochybňuji.“

„Stále se srovnávám s okolím a hodnotím činy své a ostatních.“…

50 % naší spokojenosti pochází od našich rodičů nebo z naší genetické výbavy. Dalších 10 % pramení z našich okolností (vnějších podmínek) nebo pohodlí, které máme. Zbylých 40 % vzniká z aktivit, do kterých se angažujeme my sami. Naše volby však ne vždy odpovídají našim dovednostem. Je možné, že budete dobří v něčem, co vás však nenaplňuje energií. A to budeme chtít společně změnit.

Program stojí na Petry 15leté expertíze a současně se opírá o odborné výzkumy a pracuje s vědecky podloženými osobnostními testy dle Dr. Martina Seligmana, zakladatele pozitivní psychologie.

Pro koho?

Program je určen pro ženy, které mají chuť a vnitřní  motivaci na sobě pracovat a lépe se poznat. Mají zájem překonávat překážky, které jim život přinese. Max. kapacita je 5 žen. 

Kdy?

Individuální program lze zahájit kdykoliv v průběhu roku (zpravidla však vypisujeme 2 termíny v roce) po dohodě obou stran a dle naší kapacity. Celková doba programu je cca 7 měsíců – bude se jednat o 10 setkání v 3týdenních intervalech.

Co konkrétního vám program přinese?

 • Poznáte samy sebe a začnete si život vědoměji užívat.
 • Pocítíte změnu na sobě jak vy, tak vaše okolí.
 • Definujete si svoje vášně.
 • Dokážete se přijmout i se svými nedokonalostmi.
 • Přestanete vnímat potřebu uznání od ostatních a obhajovat svoji sebehodnotu.
 • Vybudujete si zdravý vztah sama se sebou.
 • Zvýšíte si pocit mentální a duševní pohody a svobody.
 • Překonáte překážky, které vám v kariéře mohou bránit pousnu.
 • Společně identifikujeme příznaky a důsledky vaší vlastní hodnoty.
 • Naučíte se, jak rozvinout více soucitu sama se sebou.
 • Zjistíte, co vám dodává energii
 • Jasně si definujete svoje top 3 silné stránky
 • Poznáte svoje klíčové životní hodnoty
 • Poznáte, co jsou skutečně vaše životní priority
 • Pocítíte celkové štěstí a klid
 • Zjistíte, co byste chtěly „jinak“
 • Kultivujete a definujete vaše pozitivní emoce…

Organizace

Program bude probíhat částečně fyzicky a částečně on-line. Vždy je zahájen a ukončen diagnostikou bezpodmínečného sebepřijetí klientky, abychom na konci programu byly schopny vyhodnotit progres. Lze ho absolvovat v českém i anglickém jazyce.

Kde setkání probíhá?

Setkání bude probíhat v naší koučárně a psychoterapeutické praxi Na Příkopě 17, Praha 1 a bude kombinováno s on-line hodinami.

Cena

  • Cena programu je 49.900 Kč plus DPH při registraci v lednu 2023, poté 54.990 Kč plus DPH.
  • Cena pro samoplátce je 45.000 Kč při registraci v lednu 2023, poté 49.990 Kč.  Částku pro samoplátce je možné uhradit ve 2 splátkách.

  V ceně je zahrnuto:

  • První nulté setkání zdarma (v případě, že budete přijata do programu)
  • Dotazníky nepodmíněného sebepřijetí
  • Vstupní a výstupní test vaší sebehodnoty
  • 5 osobních individuálních koučovacích 60minutových setkání
  • 5 on-line individuálních koučovacích 60minutových setkání
  • Možnost setkat se v průběhu programu s podobně smýšlející komunitou, která je na stejné misi, jako vy
  • Akční plán vám přímo personifikovaný na míru
  • Pracovní materiály a další dotazníky
  • Možnost kdykoliv cokoliv prodiskutovat

Koučka osobního rozvoje, lektorka sebepoznání a yogi girl

Petra Janíčková

Bývalá top manažerka začala již v 19 letech podnikat a cestovat po světě, aby se poté rozhodla vystudovat ekonomii a management a záhy začala budovat kariéru v korporátním světě.

Pobývala v Turecku a žila s rodinou v Peru, kde si splnila svůj sen pracovat s indigenními lidmi z kmene Quechua. Jako ředitelka Britské obchodní komory v ČR založila mezifiremní mentoringový program Equilibrium pro talentované ženy v ČR, jehož je autorkou. V osmém měsíci těhotenství se rozhodla ze světa sociálních „jistot“ a vysokého postavení odejít a založila firmu AGENDER, která se zaměřuje na osobní rozvoj, koučink a poznání zejména v korporacích. Založila úspěšný festival VŠEM ŽENÁM pro ženy z firem. Je exprezidentkou Business leaders fora, kterou založil v ČR princ Charles z Walesu.

Miluje překračování lidských hranic, strach a sebepoznání. Dělá jen to, co jí dává hluboký smysl. Zaměřuje se na vnitřní kariéru jedinců.

Ve svém volnu je Petra lektorkou jógy a pořádá pobyty v ČR a Evropě. Doma ji vždy vítají 2 úžasné děti a třetí úžasné nevlastní, o které pečuje společně se svým mužem a rodinou dítěte.

Klienti, s kterými jsem měla čest pracovat, o mně řekli:

„Moc děkuji za inspirativní setkání a kompletní program. Přineslo mi to neskutečné množství energie a poznatků, které si pomalu osvojuji a zavádím do svého života.“

Andrea

„Díky programu jsem začala lépe respektovat sama sebe. Nepotřebuji již uznání druhých a také si nemusím dokazovat své hodnoty pomocí obětavosti a plněním extrémních výsledků. Naučila jsem se na věci dívat s nadhledem, dát si sama sebe na první místo a vymezovat si své hranice v osobním i pracovním životě. Díky tomu si sebe více vážím a jsem sama k sobě laskavější. Vřele program doporučuji, je vysoce důvěrný, praktický a rozvíjející. Po pár setkáních na sobě uvidíte malé zázraky. Jsem vděčná, že jsem Petru poznala a těším se na další spolupráci.“

Dana Břinková, HR manažerka D.A.S. Rechtsschutz AG ČR

„Velice jsem ocenila, jak byla Petra vnímavá, pozorná a zaujatá pro moji/naši věc. Aktivně pokládala dotazy, které mě nutily přemýšlet a zamýšlet se. Překvapila mě tím, jak ochotně a nezištně mi nabízela svou pomoc, ukazovala cestu a předkládala možnosti vedoucí k našemu společnému cíli. Byla to ona, která věděla, kam mne může dovést a také se jí to podařilo. Díky jejím zkušenostem, opravdovému zájmu o věc a zaujetím pro svou práci jsem získala mnohem víc, než jsem si na začátku naší spolupráce dokázala představit.

Hana Toufarová, trenérka trojnásobných mistrů světa ve fitness 

Registrační formulář

  Odesláním formuláře potvrzujete, že jste se seznámil/a s Prohlášením o ochraně osobních údajů a vyslovujete nám Souhlas s jejich zpracováním.