Máte zájem postavit v rámci diverzity, inkluze a podpory žen celostní mentoringovo-koučovací leadership program na míru?

 

 • Pracujeme s osobnostní diagnostikou, monitorujeme progres jedinců a předkládáme měřitelné výsledky
 • Pomáháme firmám plnit cíle v rámci ESG a v rámci nefinančního reportingu
 • Jednotlivé moduly dáváme dohromady společně se zadavatelem
 • Programy zahajujeme dle potřeb klienta kdekoliv v ČR
 • Lze je kombinovat prezenčně i on-line
 • Od roku 2008 rozvíjíme ŽENY ve FIRMÁCH. Je to naše expertíza
 • Do programů si zveme další experty a motivační hosty a top manažery
 • Jak ženy absolventky, tak objednavatelé jsou s námi nadmíru spokojeni
 • Lze zajistit v ČJ a AJ

O Petře

Založila jsem desítky mentoringových, koučovacích a rozvojových programů pro ženy. Jako ředitelka Britské obchodní komory v ČR jsem v roce 2009 založila mezifiremní mentoringový program Equilibrium pro talentované ženy v ČR a poté úspěšný festival pro byznys ženy VŠEM ŽENÁM, jehož součástí je mentoring.

Jsem exprezidentkou Business leaders fora, kterou založil v ČR prince Charles z Walesu, kde jsem vedla mentoringovo-koučovací programy LEAN IN pro ženy v představenstvech, B-1 a B-2 dle metodiky Standford univerzity.

V roce 2012 jsem byla jmenovaná členkou Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích.

Jako hlavní expertka a lídryně na diverzitu a flexibilitu jsem spoluzaložila projekt Profairplay pro rádia Frekvence 1 a Evropa 2. Spolupodílela jsem se na rozjetí desítek programů na podporu žen ve vedení, návratu žen z rodičovské dovolené, nastavování flexi úvazků, work life balance a další.

Vedu dlouhodobé programy na podporu žen v České spořitelně, ČEZ, GSK, Allianz, DB Schenker a dalších. V našich programech potkáte významné osobnosti českého a světového byznysu, jako jsou např. Jarka Valová – zakladatelka SIKO, Jannis Samaras – GŘ Kofola, Hana Součková – GŘ SAP, Kateřina Zapletalová – spolumajitelka Moser a další.

Pro koho?

Program je určen pro ženy v rámci diverzity, inkluze a rozvoje. Mnohaleté zkušenosti máme s týmy manažerek a expertek všech úrovní. Lze kdykoliv rozšířit o individuální koučinky pro vaše zaměstnance v rámci rozšíření programu za zvýhodněnou cenu.

Kdy?

Program lze zahájit kdykoliv v průběhu roku Celková doba programu se pohybuje od 7 – 12 měsíců dle počtu vybraných modulů a dle zájmu o výstupy z monitoringu duševního zdraví každého jednotlivce. 

Co konkrétního vám program přinese?

 • Osobnostní rozvoj
 • Kariérní posun
 • Vyšší dávku sebehodnoty
 • Inspiraci od nejlepších v oboru
 • Zvýšíte si pocit mentální a duševní pohody a svobody
 • Zjistíte, co vám dodává energii
 • Jasně si definujete svoje top 3 silné stránky
 • Poznáte svoje klíčové životní hodnoty
 • Pocítíte celkové štěstí a klid
 • Zjistíte, co byste mohly dělat „jinak“
 • Kultivujete a definujete vaše pozitivní emoce…

Organizace

Při edukativních, inspirativních a rozvojových modulech se pracuje se všemi úrovněmi vědomí a jsou určena pro jedince, kteří jsou ochotni na sobě po celou dobu pracovat tak, aby posílili kvalitu svého pracovního a osobního života, úroveň osobní nezdolnosti a pozitivity, jež současný akcelerační přístup k životu tlumí.

Poznatky a inspirace, které si z programu vezmete pro svůj život, budete schopni obratem aplikovat ve svém pracovním prostředí tak, abyste uměli pracovat s větší radostí a nadhledem, abyste si osvojili techniky sebekoučování, zvýšili výkonnost mozkové aktivity a míru osobního prospívání, které jsou nedílnou součástí úspěšného smysluplného výkonu.

Protože společnosti rozumí prostředí, ve kterém její zaměstnanci pracují, rozhodly se jít cestou podpory a uznání svých lidí na veřejnosti skrze kvalitní a profesionální rozvojový program, jež si klade za cíl zkvalitnit jak osobní, tak pracovní život svých osob.

Po vyslechnutí požadavků a přání objednatele vybíráme společně z následujících témat. Program vždy předem kompletně navrhneme a poskládáme z následujících modulů a témat.

Lze kdykoliv rozšířit o individuální koučinky pro vaše zaměstnance v rámci rozšíření programu za zvýhodněnou cenu. 

Kde setkání probíhají?

Doporučujeme zajišťovat program mimo prostory vaší firmy. Program lze kombinovat fyzicky i on-line (doporučujeme fyzická setkávání) a to kdekoliv po ČR. Lze jej absolvovat v českém i anglickém jazyce.

Koučuji, rozvíjím a mentoruji ženy skrze příběhy

Petra Janíčková, expertka na diverzitu

Bývalá top manažerka začala již v 19 letech podnikat a cestovat po světě, aby se poté rozhodla vystudovat ekonomii a management a záhy začala budovat kariéru v korporátním světě.

Pobývala v Turecku a žila s rodinou v Peru, kde si splnila svůj sen pracovat s indigenními lidmi z kmene Quechua. Jako ředitelka Britské obchodní komory v ČR založila mezifiremní mentoringový program Equilibrium pro talentované ženy v ČR, jehož je autorkou. V osmém měsíci těhotenství se rozhodla ze světa sociálních „jistot“ a vysokého postavení odejít a založila firmu AGENDER, která se zaměřuje na osobní rozvoj, koučink a poznání zejména v korporacích. Založila úspěšný festival VŠEM ŽENÁM pro ženy z firem. Je exprezidentkou Business leaders fora, kterou založil v ČR princ Charles z Walesu.

Miluje překračování lidských hranic, strach a sebepoznání. Dělá jen to, co jí dává hluboký smysl. Zaměřuje se na vnitřní kariéru jedinců.

Ve svém volnu je Petra lektorkou jógy a pořádá pobyty v ČR a Evropě. Doma ji vždy vítají 2 úžasné děti a třetí úžasné nevlastní, o které pečuje společně se svým mužem a rodinou dítěte.

Klienti, s kterými jsem měla čest pracovat, o mně řekli:

„Moc děkuji za inspirativní setkání a kompletní program. Přineslo mi to neskutečné množství energie a poznatků, které si pomalu osvojuji a zavádím do svého života.“

Andrea

„Díky programu jsem začala lépe respektovat sama sebe. Nepotřebuji již uznání druhých a také si nemusím dokazovat své hodnoty pomocí obětavosti a plněním extrémních výsledků. Naučila jsem se na věci dívat s nadhledem, dát si sama sebe na první místo a vymezovat si své hranice v osobním i pracovním životě. Díky tomu si sebe více vážím a jsem sama k sobě laskavější. Vřele program doporučuji, je vysoce důvěrný, praktický a rozvíjející. Po pár setkáních na sobě uvidíte malé zázraky. Jsem vděčná, že jsem Petru poznala a těším se na další spolupráci.“

Dana Břinková, HR manažerka D.A.S. Rechtsschutz AG ČR

„Velice jsem ocenila, jak byla Petra vnímavá, pozorná a zaujatá pro moji/naši věc. Aktivně pokládala dotazy, které mě nutily přemýšlet a zamýšlet se. Překvapila mě tím, jak ochotně a nezištně mi nabízela svou pomoc, ukazovala cestu a předkládala možnosti vedoucí k našemu společnému cíli. Byla to ona, která věděla, kam mne může dovést a také se jí to podařilo. Díky jejím zkušenostem, opravdovému zájmu o věc a zaujetím pro svou práci jsem získala mnohem víc, než jsem si na začátku naší spolupráce dokázala představit.

Hana Toufarová, trenérka trojnásobných mistrů světa ve fitness 

Registrační formulář

  Odesláním formuláře potvrzujete, že jste se seznámil/a s Prohlášením o ochraně osobních údajů a vyslovujete nám Souhlas s jejich zpracováním.