Vyberte stránku

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ & KOUČINK

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Psychologické poradenství je specializovanou oblastí aplikované psychologie, která se zaměřuje na usnadnění osobního a interpersonálního fungování po celou dobu života. Zvláštní pozornost pak věnuje emocionálním, sociálním, odborným, vzdělávacím, zdravotním, vývojovým a organizačním zájmům. Psychologické poradenství zahrnuje širokou škálu citlivých postupů, které pomáhají lidem zlepšit jejich duševní pohodu, zmírnit utrpení a životní adaptaci, řešit krize a zvyšuje schopnost lépe fungovat ve vlastním životě.

Transpersonální psycholog a kouč

Lukáš Langer

Vystudoval energetiku na Technické univerzitě v Ostravě. Působil jako odborný konzultant v oblasti jaderné energetiky a vedl výstavbu jaderných elektráren v Evropě.

Inspirován osobností Carla G. Junga se rozhodl vystudovat psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je členem České společnosti pro analytickou psychologii a frekventant výcviku v analytické psychologii a jungovské psychoterapii. Působí ve své soukromé psychologické praxi a jako asistent Mudr. Milana Hrabánka při práci s technikou holotropního dýchání.

V rámci své praxe se věnuje individuálnímu psychologickému poradenství a psychoterapii, přičemž uplatňuje celostní pohled na člověka.

Ve firemním prostředí vede semináře na téma Well-Being a působí jako transpersonální kouč, což je styl řadící se mezi transformační metody koučinku zabývající se změnami osobnosti, hlubšími a závažnějšími celoživotními tématy. Směřuje tak firemní kulturu soutěžení ke kultuře sdílení. Human resources nahrazuje human relations.

Více na https://www.lukaslanger.com/

KOUČINK

Důvěra v kouče je považována za základní fragment pro dosažení cílů vytyčených klientem. Díky koučinku dosáhne klient cílů rychleji, s menší námahou a vyšší spokojeností. Důležité je cítit se dobře v průběhu koučinku. Klient věří svým schopnostem, je způsobilý a když si stanoví cíl, je schopen jej splnit díky vedení svého kouče. Kouč se zaměřuje jednak na pracovní cíle, tak na cíle osobní. Pracuje s modelem psycho, socio, fyzio spirituálním, metodou čtyř kvadrantů. Často se zaměřuje v rámci sezení na význam a smysl života a hledá zdroj klientova potenciálu a radosti.

„Postupně jsem při své manažerské práci dospěla k názoru, že nelze oddělovat požadavky na efektivitu a výkon v práci od ostatních aspektů našeho života. Není reálné si myslet, že když lidé přijdou do práce, neovlivňují je jejich problémy a starosti z jiných oblastí jejich života. Čím spokojenější život lidé žijí, tím vyšší efektivitu, chuť dosahovat výborné výsledky a lepší nápady v práci mají.“

Jana Moravová

Bývalá generální ředitelka Mountfield

Koučka a lektorka

Petra Janíčková

Petra Janíčková, lektorka a koučka, majitelka společnosti AGENDER a bývalá top manažerka začala nejprve v 19 letech podnikat a cestovat po světě, aby se poté rozhodla vystudovat ekonomii a management a záhy začala budovat kariéru v korporátním světě.

Jako bývalá ředitelka Britské obchodní komory v ČR iniciovala vznik mezifiremního mentoringového programu Equilibrium pro talentované ženy v ČR, jehož je autorkou. V osmém měsíci těhotenství se rozhodla ze světa sociálních „jistot“ a vysokého postavení odejít a založila firmu AGENDER, která se fokusuje na osobní rozvoj zejména v korporacích.

Je také exprezidentkou Business leaders fora, kterou založil v ČR prince Charles z Walesu. Miluje překračování lidských hranic, strach a sebepoznání. Se svým mužem, jenž je psycholog, založili roční transformační program OPEN MIND, který pracuje se všemi úrovněmi vědomí IQ, EQ a SQ. Ve svém volnu je lektorkou jógy.

Poznejme se.

Kontaktní formulář koučink a psychologické poradenství

Odesláním formuláře potvrzujete, že jste se seznámil/a s Prohlášením o ochraně osobních údajů a vyslovujete nám Souhlas s jejich zpracováním.