Vyberte stránku
Transpersonální psycholog a kouč

Lukáš Langer

 

Vystudoval energetiku na Technické univerzitě v Ostravě. Působil jako odborný konzultant v oblasti jaderné energetiky a vedl výstavbu jaderných elektráren v Evropě.

Inspirován osobností Carla G. Junga se rozhodl vystudovat psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je členem České společnosti pro analytickou psychologii a frekventant výcviku v analytické psychologii a jungovské psychoterapii. Působí ve své soukromé psychologické praxi a jako asistent Mudr. Milana Hrabánka při práci s technikou holotropního dýchání.

V rámci své praxe se věnuje individuálnímu psychologickému poradenství a psychoterapii, přičemž uplatňuje celostní pohled na člověka.

Ve firemním prostředí vede semináře na téma Well-Being a působí jako transpersonální kouč, což je styl řadící se mezi transformační metody koučinku zabývající se změnami osobnosti, hlubšími a závažnějšími celoživotními tématy. Směřuje tak firemní kulturu soutěžení ke kultuře sdílení. Human resources nahrazuje human relations.

Více na https://www.lukaslanger.com/

anotace Duševní pohoda 

Štěstí samotné, přestože je důležitou součástí osobní pohody, nedává životu člověka úplný a pravý smysl. Co je tedy tím, co nám umožňuje kultivovat svá nadání, vytvářet hlubší a trvalejší vztahy s ostatními lidmi, cítit radost a smysluplně přispívat světu? Neboli co je tím, díky čemu můžete prospívat? Do centra zájmu se dostává koncept Dr. Seligmana – osobní pohoda (well-being), přičemž štěstí (happiness) neboli pozitivní emoce se stávají jedním z pěti pilířů pozitivní psychologie, spolu se zaujetím, pozitivními vztahy, smysluplností a úspěšným výkonem. Těchto pět prvků, představuje permanentní, trvalé stavební kameny plně uspokojivého života. moudrosti.

anotace TRANSPERSONÁLNÍ LEADERSHIP

Transpersonální leadership se zaměřuje na význam a smysl života a životní orientace. Hledáním svébytných a individuálních odpovědí na otázky: „Kdo jsem, odkud jdu a kam kráčím?“ otvírá oblast lidského nadvědomí, které je zdrojem našeho potenciálu, radosti, aspirací, tvořivosti, inspirace a vrcholných prožitků. Transpersonální leadership vychází z moderní vědy a využívá širokou škálu technik, které efektivně zrcadlí odpovědi na otázky našeho vlastního životního smyslu a jedinečnosti. Patří mezi ně například metoda aktivní imaginace, práce se symbolickým obrazem, rozvoj intuice, emoční inteligence.