Vyberte stránku
Terapeut

Jan Kaňák

 

Honza Kaňák pracuje jako terapeut v Poradně Vigvam a jako odborný asistent na Husitské teologické fakultě UK. Zabývá se potkáváním spirituality a profesionálního pojetí pomoci v krizové intervenci.

Stejně tak procesem truchlení a podporou lidí, kteří truchlení zažívají. O obou dvou tématech tu a tam něco napíše, či přednáší na konferencích. Spolupracuje také s Linkou bezpečí (kde deset let pracoval) v rámci jimi realizovaného výcviku telefonické krizové intervence.

Vystudoval obor Sociální práci se specializací na případové poradenství na FSS Masarykovy univerzity v Brně, na který navázal disertací „Střetávání diskursů spirituality a profesionality v krizové intervenci“.

anotace Smrt jako transformace a nový začátek 

Krom základních dat o truchlení a o komplikovaném truchlení se dozvíme, co si z truchlení lze vzít do současných vztahů a do svého života. Co může pomoci lidem okolo mě, kdybych umřel já? Co z toho a jak můžeme využít pro někoho, kdo truchlí? Pohovoříme o truchlení u dětí, ale také o spirituálních copingových strategiích a zaměříme se na intuitivní a instrumentální typ zvládání truchlení.