Koučka a lektorka

Petra Janíčková

 

Petra Janíčková, lektorka a koučka, majitelka společnosti AGENDER a bývalá top manažerka začala nejprve v 19 letech podnikat a cestovat po světě, aby se poté rozhodla vystudovat ekonomii a management a záhy začala budovat kariéru v korporátním světě.

Jako bývalá ředitelka Britské obchodní komory v ČR iniciovala vznik mezifiremního mentoringového programu Equilibrium pro talentované ženy v ČR, jehož je autorkou. V osmém měsíci těhotenství se rozhodla ze světa sociálních „jistot“ a vysokého postavení odejít a založila firmu AGENDER, která se fokusuje na osobní rozvoj zejména v korporacích.

Je také exprezidentkou Business leaders fora, kterou založil v ČR prince Charles z Walesu. Miluje překračování lidských hranic, strach a sebepoznání. Se svým mužem, jenž je psycholog, založili roční transformační program OPEN MIND, který pracuje se všemi úrovněmi vědomí IQ, EQ a SQ. Ve svém volnu je lektorkou jógy.

anotace Smysl a pochopení svých životních hodnot 

50% naší spokojenosti pochází od našich rodičů nebo z naší genetické výbavy. Dalších 10% pramení z našich okolností (vnějších podmínek) nebo pohodlí, které máme. Zbylých 40% vzniká z aktivit, do kterých se angažujeme my sami, a které nám vytváří pozitivní energii. Naše volby však ne vždy odpovídají našim dovednostem. Je však možné, že budete dobří v něčem, co vás tak zcela nenaplňuje energií.

Budeme pátrat po tom, co nám dodává energii. Definujeme silné stránky, ale úplně jinak, jako něco, co nám dodává energii a dává nám tudíž smysl. Neb silné stránky jsou vlastnosti, které o nás vždy říkaly pravdu, a kterých si doopravdy ceníme. Tím, že se ponoříme do sebe samotných, můžeme o sobě objevit nová zjištění, a vzpomenout si na to, co jsme o sobě již věděli, ale možná jsme na to pozapomněli. Jakmile začneme prohlubovat naše silné stránky a začneme je využívat v naší práci, tak uvidíme silné stránky i u druhých.

Tím, že začneme zaznamenávat silné stránky i u druhých, tak je i přestaneme soudit. Radost v životě a kvalitu života lze také hodnotit skrze nalezení smyslu, k čemuž nám je nápomocna intuice, která je vrozená. Až studium lidského rozhodování a kreativity přimělo vědce se tématem intuice zabývat. Intuice umožňuje rychlý vhled do podstaty událostí. Díky intuici můžeme žít hodnotnější a smysluplnější život. Funguje celostně a není možné ji vědomě ovládat. Je jí však třeba porozumět!