Vyberte stránku

ON-LINE VZDĚLÁVÁNÍ

Přednášky, workshopy a 4týdenní akademie VE FIRMÁCH ON-LINE

Připravili jsme pro Vás následující témata v on-line formátu:

NALEZENÍ SMYSLU V PRÁCI A V ŽIVOTĚ

50 % naší spokojenosti pochází od našich rodičů nebo z naší genetické výbavy. Dalších 10% pramení z našich okolností (vnějších podmínek) nebo pohodlí, které máme. Zbylých 40 % vzniká z aktivit, do kterých se angažujeme my sami, a vytváří nám pozitivní energii. Naše volby však ne vždy odpovídají našim dovednostem. Je možné, že budete dobří v něčem, co vás však nenaplňuje energií.

Pátrejme po tom, co nám dodává energii. Definujme silné stránky jako něco, co nám dodává energii. Silné stránky jsou vlastnosti, které o nás vždy říkaly pravdu, a kterých si doopravdy ceníme. Tím, že se ponoříme do sebe samotných, můžeme o sobě objevit nová zjištění, a vzpomenout si na to, co jsme o sobě již věděli, ale možná jsme na to pozapomněli. Jakmile začneme prohlubovat naše silné stránky a začneme je využívat v naší práci, tak uvidíme silné stránky i u druhých.

 

WELL BEING - DUŠEVNÍ POHODA

Štěstí samotné, přestože je důležitou součástí osobní pohody, nedává životu člověka úplný a pravý smysl. Co je tedy tím, co nám umožňuje kultivovat svá nadání, vytvářet hlubší a trvalejší vztahy s ostatními lidmi, cítit radost a smysluplně přispívat světu?
Neboli co je tím, díky čemu můžete prospívat? Do centra zájmu se dostává koncept Dr. Seligmana – osobní pohoda (well-being), přičemž štěstí (happiness) neboli pozitivní emoce se stávají jedním z pěti pilířů pozitivní psychologie, spolu se zaujetím, pozitivními vztahy, smysluplností a úspěšným výkonem.
Těchto pět prvků, představuje permanentní, trvalé stavební kameny plně uspokojivého života.

PSYCHICKÁ ODOLNOST (RESILIENCE)

Psychická odolnost je dynamický proces zahrnující pozitivní adaptaci na nepříznivou událost.

Workshop „Odolnost“ vás seznámí se čtyřmi klíčovými aspekty, které ovlivňují psychickou odolnost. Na základě technik a nástrojů, založených na vědeckých výzkumech, vám pomůže zvýšit úroveň vaší psychické odolnosti, rozvíjet duševní zdraví, zvýšit subjektivní pohodu, zlepšit psychosociální fungování a zlepšit výkon na pracovišti.

ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ

Nespočet lidí trpí nízkou sebeúctou, která vede k nízkému sebepojetí. Výzkumy ukazují, že existuje mnohem zdravější alternativa k sebeúctě a vyššímu sebevědomí, a to sebepřijetí. Jak však na to? Ukážeme vám, jak podpoříte sebe a váš tým tím, že toto téma pojmenujete. Budeme s Vámi pracovat na budování zdravého vztahu uvnitř týmu, jak najít cestu k sobě samým, jak se cítit mnohem sebevědoměji, jak se přestat srovnávat s okolím, jak přestat hodnotit činy své a ostatních lidí. Jednoduše shrnuto, ukážeme vám, jak cítit plné uspokojení ze sebe samotných.

PREVENCE PŘED SYNDROMEM VYHOŘENÍ

Ústředním konceptem pozitivní psychologie je v současnosti téma rozvoje duševní pohody nebo-li „well-being.“
Jak se preventivně chránit před syndromem vyhoření a jaké praktické kroky je vhodné implementovat do svého života, abychom duševní nepohodě předešli, se dozvíte přímo na setkání. Popíšeme nejen všechny stupně a projevy syndromu vyhoření, ale též jeho následky. Jak ukazují výzkumy, tak s rostoucí mírou duševní pohody zaměstnance, dosahuje jak firma, tak jedinec vyšší spokojenosti, výkonnosti a zejména zdraví.

SEBEKOUČOVÁNÍ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SEBEKOUČOVACÍ TECHNIKY ZA 1 DEN

Mít větší motivaci k vyšší výkonnosti. Cítit se přirozeně a nenásilně v komunikaci s kolegy a nadřízenými. Začít mít rád změny. Být kreativnější. Být všímavější. Nalézt smysl v tom, co dělám… Jak na to?

Projdeme s Vámi základní sebekoučovací techniky za jeden den. Právě díky koučovacím technikám dosáhneme vyššího uvědomění, jak pracovat se změnami, kterým v životě čelíme. Budeme pracovat jak s maticí změny, tak s modelem „GROW“, ukážeme Vám sebekoučovací techniky briefingu a debriefingu, kde budeme pracovat s žádoucími a nežádoucími vzorci chování každého jedince, vyzkoušíme techniku, která nám jednoznačně ulehčí rozhodování a mnohé další. Nakonec si každý sám za sebe či tým společně zvolí 7 kroků vedoucích k dosažení svých cílů, vize či přání, jež povedou přes rozklíčování, kde se právě v životě nacházíme až po nalezení akčního plánu a uvědomění si, že existuje mnoho způsobů, jak dané změny dosáhnout.

Rádi Vám pošleme bližší informace k tématu, které si vyberete.

Napište nám.

Co říkají na on-line programy naši klienti:

Za celý tým moc děkuji Petře za školení Resilience, které vzhledem k momentální situaci bylo zvoleno jako online varianta se 4 bloky vždy 1x týdně 1,5hodiny. Dalo nám to tak možnost během týdne konkrétní techniky zažít a praktikovat. Jsme každý jiný a proto je velmi přínosné, že školení dává na výběr několik metod, ze kterých je možné vybrat tu, které s konkrétními účastníky nejvíce rezonuje. Byl to skvělý čas na zamyšlení a každý si z něj odnášíme lepší poznání sebe sama i formy, jak nepříznivé situace nejen lépe překonat, ale i využít pro další život.

Dagmar Šimáčková

Team leader útvaru Platební karty, Česká spořitelna, a.s.

Velmi děkujeme a doporučujeme on-line interaktivní seminář s Lukášem Langerem, psychologem a koučem, který nás zasvětil do tématu, jak navodit a udržet duševní pohodu a jak o pozitivní naladění naší mysli průběžně pečovat. Načasování semináře v závěru roku 2020 se ukázalo jako ta pravá cesta k dobití baterek nás všech v týmu. Všichni účastníci byli ze semináře nadšení a techniky, které nás pan psycholog naučil, si nyní osvojujeme v pracovním i domácím prostředí. Ještě jednou děkujeme.

Iva Lorencová

Ombudsmanka , Česká spořitelna, a.s.

Velmi děkujeme za on-line interaktivní workshop pro účastníky našeho Talent programu a naše HR oddělení s psychologem a koučem Lukášem Langerem. Workshop byl naprosto plnohodnotný, interaktivní s řadou praktických tipů, které můžeme hned aplikovat do každodenní práce i do našich životů. S kolegyněmi jsme se shodly, že bychom všechny uvítaly pokračování. Velmi se těším na další spolupráci. Děkujeme.

Eva Koubíková

HR ředitelka, Allianz pojišťovna, a.s.

On-line kurzy Well-being a Psychická odolnost u našich zaměstnanců sklízí jen chválu. Kolegové oceňují zejména praktické tipy, co se dají lehce zařadit do každodenního života a dokážou zlepšit jeho kvalitu. Kurzy jsou vhodné jak pro ty, kteří teprve nastupují na cestu sebepoznání, ale i pro ty, kteří po ní již nějakou dobu jdou. Ještě jednou vám, Petro i Lukáši, moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Veronika Housková

Learning and development manager, O2 CZ

Naši lektoři pozitivní psychologie

Psycholog a kouč

Lukáš Langer

Vystudoval energetiku na Technické univerzitě v Ostravě. Působil jako odborný konzultant v oblasti jaderné energetiky a vedl výstavbu jaderných elektráren v Evropě.

Inspirován osobností Carla G. Junga se rozhodl vystudovat psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je členem České společnosti pro analytickou psychologii a frekventant výcviku v analytické psychologii a jungovské psychoterapii. Působí ve své soukromé psychologické praxi a jako asistent Mudr. Milana Hrabánka při práci s technikou holotropního dýchání.

V rámci své praxe se věnuje individuálnímu psychologickému poradenství a psychoterapii, přičemž uplatňuje celostní pohled na člověka.

Ve firemním prostředí vede semináře na téma Well-Being a působí jako transpersonální kouč, což je styl řadící se mezi transformační metody koučinku zabývající se změnami osobnosti, hlubšími a závažnějšími celoživotními tématy. Směřuje tak firemní kulturu soutěžení ke kultuře sdílení. Human resources nahrazuje human relations.

Více na https://www.lukaslanger.com/

 Koučka osobního rozvoje, lektorka sebepoznání a yogi girl

Petra Janíčková

Bývalá top manažerka začala již v 19 letech podnikat a cestovat po světě, aby se poté rozhodla vystudovat ekonomii a management a záhy začala budovat kariéru v korporátním světě.

Pobývala v Turecku a žila s rodinou v Peru, kde si splnila svůj sen pracovat s indigenními lidmi z kmene Quechua. Jako ředitelka Britské obchodní komory v ČR založila mezifiremní mentoringový program Equilibrium pro talentované ženy v ČR, jehož je autorkou. V osmém měsíci těhotenství se rozhodla ze světa sociálních „jistot“ a vysokého postavení odejít a založila firmu AGENDER, která se zaměřuje na osobní rozvoj, koučink a poznání zejména v korporacích. Založila úspěšný festival VŠEM ŽENÁM pro ženy z firem. Je exprezidentkou Business leaders fora, kterou založil v ČR princ Charles z Walesu.

Miluje překračování lidských hranic, strach a sebepoznání. Dělá jen to, co jí dává hluboký smysl. Zaměřuje se na vnitřní kariéru jedinců. 

Ve svém volnu je Petra lektorkou jógy a pořádá pobyty v ČR a Evropě. Doma ji vždy vítají 2 úžasné děti a třetí úžasné nevlastní, o které pečuje společně se svým mužem a rodinou dítěte.

Ptejte se. Odpovíme.

Kontaktní formulář on-line programy

Odesláním formuláře potvrzujete, že jste se seznámil/a s Prohlášením o ochraně osobních údajů a vyslovujete nám Souhlas s jejich zpracováním.