Firemní workshopy & semináře

WELL BEING – DUŠEVNÍ POHODA

Štěstí samotné, přestože je důležitou součástí osobní pohody, nedává životu člověka úplný a pravý smysl. Co je tedy tím, co nám umožňuje kultivovat svá nadání, vytvářet hlubší a trvalejší vztahy s ostatními lidmi, cítit radost a smysluplně přispívat světu?
Neboli co je tím, díky čemu můžete prospívat? Do centra zájmu se dostává koncept Dr. Seligmana – osobní pohoda (well-being), přičemž štěstí (happiness) neboli pozitivní emoce se stávají jedním z pěti pilířů pozitivní psychologie, spolu se zaujetím, pozitivními vztahy, smysluplností a úspěšným výkonem.

Těchto pět prvků, představuje permanentní, trvalé stavební kameny plně uspokojivého života.

STRES MANAGEMENT

Stresem rozumíme soubor nepříznivých krátkodobých nebo dlouhodobých vlivů na organismus, které významně ovlivňují jeho celkové reakce a vyvolávají stresový syndrom.

Workshop „Stres management“ je zaměřený na osvojení si sady technik a programů, jejichž cílem je pomoci lidem se v životě účinněji vypořádat se stresem analýzou konkrétních stresorů a přijetím pozitivních opatření k minimalizaci jejich účinků.

VÝŽIVA A JEJÍ VLIV NA VÝKON V ZAMĚSTNÁNÍ

Holistický nutriční ozdravný management je komplexní systém opatření na revitalizaci managementu a na dosažení maximálního ozdravení a následně výkonnosti jak jednotlivců, tak i celého prostředí korporace pod vedením Dr. Kučové.

Každý člověk je jedinečný, přichází s jedinečnými životními okolnostmi, proto není možné sestavit jednotný plán pro všechny, není možné Vás zodpovědně dovést k Vašemu lepšímu životu, Vaší vitalitě, síle, aniž bychom věděli odkud pocházíte, jaké jsou Vaše nemoci z minulosti, jaké jsou Vaše stravovací návyky, jaký je Váš denní režim, jak jste se dosud o sebe starali a samozřejmě jaké jsou Vaše cíle, zda je vaše priorita dosáhnout maximálně mentální soustředění, fyzický výkon, zda si chcete upravit trávení, máte problémy s absorbováním živin, alergie, intolerance, zda chcete mít svěží pleť, nebo být jednoduše zdraví.

PSYCHICKÁ ODOLNOST (RESILIENCE)

Psychická odolnost je dynamický proces zahrnující pozitivní adaptaci na nepříznivou událost.

Workshop „Odolnost“ vás seznámí se čtyřmi klíčovými aspekty, které ovlivňují psychickou odolnost. Na základě technik a nástrojů, založených na vědeckých výzkumech, vám pomůže zvýšit úroveň vaší psychické odolnosti, rozvíjet duševní zdraví, zvýšit subjektivní pohodu, zlepšit psychosociální fungování a zlepšit výkon na pracovišti.

MINDFULNESS A MEDITACE

Životní spokojenost, emoční inteligence, tvořivost, výkonnost, zvládání stresu, leadership – to vše jsou schopnosti, k nimž nelze dospět jen na základě racionálního porozumění. Nejsou to vědomosti, které si stačí nějak zapamatovat. Nelze je vymyslet. Dokonce právě naopak! Máme-li si tyto schopnosti osvojit, potřebujeme se naučit myšlenky na chvíli zcela zastavit a „jen“ bedlivě pozorovat, co v nás probíhá v přítomném okamžiku. Potřebujeme rozvinout schopnost tzv. všímavosti (mindfulness).

Dnes existuje bezpočet výzkumů dokládajících, že rozvíjení všímavosti mění náš mozek (nejen z hlediska procesů, ale mění se i struktura mozku!), i výzkumů dokládajících vliv všímavosti (mindfulness) na zvládání stresu, duševní i fyzické zdraví, osobní pohodu, flexibilitu, kreativitu, pracovní angažovanost či schopnost vést druhé.

Na našem setkání vám představíme techniky rozvíjení všímavosti, které vám nabídnou mnohem víc než jen zklidnění mysli a efektivní odpočinek. Nabídnou vám cestu k postupnému sebepoznávání a odhalování vlastních nových možností, jak moudře zvládat náročné situace, emoce, a jak vést tvořivější a spokojenější život.

PREVENCE PŘED SYNDROMEM VYHOŘENÍ

Ústředním konceptem pozitivní psychologie je v současnosti téma rozvoje duševní pohody nebo-li „well-being.“
Jak se preventivně chránit před syndromem vyhoření a jaké praktické kroky je vhodné implementovat do svého života, abychom duševní nepohodě předešli, se dozvíte přímo na setkání. Popíšeme nejen všechny stupně a projevy syndromu vyhoření, ale též jeho následky. Jak ukazují výzkumy, tak s rostoucí mírou duševní pohody zaměstnance, dosahuje jak firma, tak jedinec vyšší spokojenosti, výkonnosti a zejména zdraví.

SEBEKOUČOVÁNÍ – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SEBEKOUČOVACÍ TECHNIKY ZA 1 DEN

Mít větší motivaci k vyšší výkonnosti. Cítit se přirozeně a nenásilně v komunikaci s kolegy a nadřízenými. Začít mít rád změny. Být kreativnější. Být všímavější. Nalézt smysl v tom, co dělám… Jak na to?

Projdeme s Vámi základní sebekoučovací techniky za jeden den. Právě díky koučovacím technikám dosáhneme vyššího uvědomění, jak pracovat se změnami, kterým v životě čelíme. Budeme pracovat jak s maticí změny, tak s modelem „GROW“, ukážeme Vám sebekoučovací techniky briefingu a debriefingu, kde budeme pracovat s žádoucími a nežádoucími vzorci chování každého jedince, vyzkoušíme techniku, která nám jednoznačně ulehčí rozhodování a mnohé další. Nakonec si každý sám za sebe či tým společně zvolí 7 kroků vedoucích k dosažení svých cílů, vize či přání, jež povedou přes rozklíčování, kde se právě v životě nacházíme až po nalezení akčního plánu a uvědomění si, že existuje mnoho způsobů, jak dané změny dosáhnout.

ENERGISING/ ENERGETICKÝ MANAGEMENT

V našem uspěchaném moderním světě se doporučuje najít si cestu, jak pravidelně doplňovat naši energii. Lidská energie se dá řídit fyzicky (budováním vytrvalosti a kondice), mentálně (trénováním pozornosti), emocionálně (trénováním nadšení a empatie) a duchovně (trénováním soustředěnosti na přítomnost a smysluplnost).

Energie je obnovitelný zdroj. Je jako baterie, která potřebuje dobít, když je „vyčerpaná“. Energie je zdroj, který může výrazně zvýšit účinnost našeho času, který investujeme v pracovním nasazení.

Formou dotazníku umožníme klientům posoudit jejich aktuální úroveň energie ve čtyřech oblastech. Projdeme energetickým auditem tak, aby každému účastníku poskytl přehled o jeho energetických silách a deficitech. Neb ta nejdůležitější změna, kterou můžete udělat, je začít řídit svoji kvalitu energie, a ne čas. Pokud učiníte změnu a naučíte se řídit nejen čas, ale i svoji energii, dosáhnete rovnováhy. A tak možná přijdete na to, že trávíte více času tím, na čem Vám záleží. Klientům ukážeme, jak zvládat měnící se stupně energie po celý den, aby se stali zdravějšími a produktivnějšími v osobních a profesních životech.

SMYSL A ŽIVOTNÍ HODNOTY

50 % naší spokojenosti pochází od našich rodičů nebo z naší genetické výbavy. Dalších 10% pramení z našich okolností (vnějších podmínek) nebo pohodlí, které máme. Zbylých 40 % vzniká z aktivit, do kterých se angažujeme my sami, a vytváří nám pozitivní energii. Naše volby však ne vždy odpovídají našim dovednostem. Je možné, že budete dobří v něčem, co vás však nenaplňuje energií.

Pátrejme po tom, co nám dodává energii. Definujme silné stránky jako něco, co nám dodává energii. Silné stránky jsou vlastnosti, které o nás vždy říkaly pravdu, a kterých si doopravdy ceníme. Tím, že se ponoříme do sebe samotných, můžeme o sobě objevit nová zjištění, a vzpomenout si na to, co jsme o sobě již věděli, ale možná jsme na to pozapomněli.

Jakmile začneme prohlubovat naše silné stránky a začneme je využívat v naší práci, tak uvidíme silné stránky i u druhých. Tím, že začneme zaznamenávat silné stránky i u druhých, tak je i přestaneme soudit.

ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ, SEBEPŘIJETÍ A SEBELÁSKA

Nespočet lidí trpí nízkou sebeúctou, která vede k nízkému sebepojetí. Výzkumy ukazují, že existuje mnohem zdravější alternativa k sebeúctě a vyššímu sebevědomí a to sebepřijetí. Jak však na to? Ukážeme vám, jak podpoříte sebe a váš tým tím, že toto téma pojmenujete. Budeme s Vámi pracovat na budování zdravého vztahu uvnitř týmu, jak najít cestu k sobě samým, jak se cítit mnohem sebevědoměji, jak se přestat srovnávat s okolím, jak přestat hodnotit činy své a ostatních lidí. Jednoduše shrnuto, ukážeme vám, jak cítit plné uspokojení ze sebe samotných.

Firemní workshopy & semináře

    Odesláním formuláře potvrzujete, že jste se seznámil/a s Prohlášením o ochraně osobních údajů a vyslovujete nám Souhlas s jejich zpracováním.