POZITIVNÍ MYŠLENÍ A WELL BEING

Štěstí samotné, přestože je důležitou součástí osobní pohody, nedává životu člověka úplný a pravý smysl.  Co je tedy tím, co nám umožňuje kultivovat svá nadání, vytvářet hlubší a trvalejší vztahy s ostatními lidmi, cítit radost a smysluplně přispívat světu?
Neboli co je tím, díky čemu můžete prospívat? Do centra zájmu se dostává koncept Dr. Seligmana -  osobní pohoda (well-being), přičemž štěstí (happiness) neboli pozitivní emoce se stávají jedním z pěti pilířů pozitivní psychologie, spolu se zaujetím, pozitivními vztahy, smysluplností a úspěšným výkonem.

Těchto pět prvků, představuje permanentní, trvalé stavební kameny plně uspokojivého života.

Workshop, s využitím nejnovějších vědeckých poznatků z oblasti pozitivní psychologie, učí prozkoumávat naše vlastní postoje a cíle v kontextu zvyšování osobní pohody.

 

Mgr. Ing. LUKÁŠ LANGER - psycholog a kouč

Vystudoval energetiku na Technické univerzitě v Ostravě. Působil jako odborný konzultant v oblasti jaderné energetiky a vedl výstavbu jaderných elektráren v Evropě.

Inspirován osobností Carla G. Junga se rozhodl vystudovat psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je členem České společnosti pro analytickou psychologii a jungovskou psychoterapii. Působí ve své soukromé psychologické praxi a v mezinárodním transpersonálním centru v Opavě.

V rámci své praxe se věnuje individuálnímu psychologickému poradenství a psychoterapii, přičemž uplatňuje celostní pohled na člověka.

Ve firemním prostředí vede semináře na téma Well-Being a působí jako transpersonální kouč, což je styl řadící se mezi transformační metody koučinku zabývající se změnami osobnosti, hlubšími a závažnějšími celoživotními tématy. Směřuje tak firemní kulturu soutěžení ke kultuře sdílení. Human resources nahrazuje human relations.