WELL BEING - DUŠEVNÍ POHODA

Štěstí samotné, přestože je důležitou součástí osobní pohody, nedává životu člověka úplný a pravý smysl.  Co je tedy tím, co nám umožňuje kultivovat svá nadání, vytvářet hlubší a trvalejší vztahy s ostatními lidmi, cítit radost a smysluplně přispívat světu?
Neboli co je tím, díky čemu můžete prospívat? Do centra zájmu se dostává koncept Dr. Seligmana -  osobní pohoda (well-being), přičemž štěstí (happiness) neboli pozitivní emoce se stávají jedním z pěti pilířů pozitivní psychologie, spolu se zaujetím, pozitivními vztahy, smysluplností a úspěšným výkonem.

Těchto pět prvků, představuje permanentní, trvalé stavební kameny plně uspokojivého života.