SMYSLUPLNOST a ŽIVOTNÍ HODNOTY

Když hovoříme o smyslu, mluvíme o důležitosti. Něco, co je pro vás smysluplné, může být považováno za něco, na čem vám záleží. Je to něco, co považujete za důležité, něco, co dává vašemu životu smysl, ať již se jedná o maličkosti či holistické pojetí světa.

Specifické zdroje, které vnímáme jako smysluplné, se u lidí v životní i pracovní rovině velmi liší. Někteří lidé nacházejí smysl v pozicích, kde mohou uplatnit svou kreativitu, jiní v pozicích, kde mohou být týmovými hráči a někteří v pozicích, kde mohou uplatnit své vizionářství. Pokud člověk vnímá pozici jako smysluplnou, je zdrojem jeho životní energie, pokud nikoliv, je tomu naopak. Smysl úzce souvisí s našimi silnými stránkami a hodnotami. Umět je rozpoznat, znamená umět definovat naši smysluplnost a tím získat více energie a pocitu naplnění v životě.