PREVENCE PŘED SYNDROMEM VYHOŘENÍ

Ústředním konceptem pozitivní psychologie je v současnosti téma rozvoje duševní pohody nebo-li „well-being.“

Jak se preventivně chránit před syndromem vyhoření a jaké praktické kroky je vhodné implementovat do svého života, abychom duševní nepohodě předešli,  se dozvíte přímo na setkání.   Popíšeme nejen všechny stupně a projevy syndromu vyhoření, ale též jeho následky.  Jak ukazují výzkumy, tak s rostoucí mírou duševní pohody zaměstnance, dosahuje jak firma, tak jedinec vyšší spokojenosti, výkonnosti a zejména zdraví.