POZITIVNÍ EMOCE NA PRACOVIŠTI

Workshop blíže prozkoumává jeden z pěti pilířů konceptu well being a navazuje tak na pozitivní vztahy, zaujetí, životní smysl a úspěšný výkon.

Pozitivní emoce rozšiřují momentální myšlenkový repertoár jednotlivce: radost vyvolává touhu tvořit, zájem vyvolává potřebu prozkoumávat a spokojenost vyvolává potřebu vychutnávat si a integrovat.

Účinky těchto emocí jsou v kontrastu s účinky negativních emocí, které obvykle vedou ke zúžení našeho zaměření a omezení našich nesčetných možností. Naopak rozšíření našich horizontů nám umožňuje tvořit, učit se a získávat trvalé znalosti a dovednosti.

Nesčetné výzkumy prokázaly účinek pozitivních emocí na zlepšení odolnosti, paměti a pracovního prostředí – například nedávná studie společností Goswami, Nair, Beehr a Grossenbacher (2016) potvrdila vztah mezi pozitivními emocemi a angažovaností zaměstnanců, soběstačností , vyšší spokojenosti s prací a lepším duševním zdravím.