MINDFULNESS A MEDITACE

Životní spokojenost, emoční inteligence, tvořivost, výkonnost, zvládání stresu, leadership – to vše jsou schopnosti, k nimž nelze dospět jen na základě racionálního porozumění. Nejsou to vědomosti, které si stačí nějak zapamatovat. Nelze je vymyslet. Dokonce právě naopak! Máme-li si tyto schopnosti osvojit, potřebujeme se naučit myšlenky na chvíli zcela zastavit a „jen“ bedlivě pozorovat, co v nás probíhá v přítomném okamžiku. Potřebujeme rozvinout schopnost tzv. všímavosti (mindfulness). Dnes existuje bezpočet výzkumů dokládajících, že rozvíjení všímavosti mění náš mozek (nejen z hlediska procesů, ale mění se i struktura mozku!), i výzkumů dokládajících vliv všímavosti (mindfulness) na zvládání stresu, duševní i fyzické zdraví, osobní pohodu, flexibilitu, kreativitu, pracovní angažovanost či schopnost vést druhé. V našem workshopu vám představíme techniky rozvíjení všímavosti, které vám nabídnou mnohem víc než jen zklidnění mysli a efektivní odpočinek. Nabídnou vám cestu k postupnému sebepoznávání a odhalování vlastních nových možností, jak moudře zvládat náročné situace, emoce, a jak vést tvořivější a spokojenější život. .

PROČ JE TÉMA DŮLEŽITÉ?

Kdyby znal Carl Linné termín mindfulness, možná by nás pojmenoval jako „lidi všímavé“. Termínem homo sapiens sapiens totiž poukazoval právě na skutečnost, že člověk je si vědomý toho, že si je vědom (proto 2x sapiens). Je to všímavost (schopnost uvědomovat si tělesné a mentální procesy probíhající v nás v přítomném okamžiku), která nás činí „moudrými“ lidmi. A navíc nám dává i neuvěřitelnou možnost měnit sebe sama. Bez všímavosti bychom byli jen otroky programů, kterými nás vybavila příroda anebo které v naší mysli vznikly v prvních letech života. Proto je rozvíjení všímavosti téma důležité pro každého, kdo hledá cestu k moudrosti, ke svobodě, ke štěstí i k dovednému zvládání konkrétních životních výzev.