VLIV INTUICE NA VÝKON A VYŠŠÍ EFEKTIVITU

Intuice je vrozená. Až studium lidského rozhodování a kreativity přimělo vědce se tématem intuice zabývat. Intuice umožňuje rychlý vhled do podstaty událostí. Díky intuici můžeme žít hodnotnější a smysluplnější život. Funguje celostně a není možné ji vědomě ovládat. Je jí však třeba porozumět. Naučíme se techniky, jak rozeznat intuici od zaměnitelných tendencí mysli a najdeme způsob, jak s intuicí pracovat a jak vnést kreativitu do života, neb jediným rozdílem mezi lidmi, kteří intuici používají a kteří ne, je úspěch. .

Intuice nám pomáhá v jakémkoliv rozhodnutí, ať přemýšlíme, jak posílit naše postavení na trhu, kdy spustit prodej dané služby či jak si vytvořit hodnotné vazby a „pojistit si“ tak své postavení uvnitř firmy. W. Buffet a G. Soros jsou jedni z 10 nejbohatších lidí Ameriky. G. Soros o sobě ve své knize říká: „Spoléhal jsem do značné míry na zvířecí instinkty. Když jsem aktivně řídil fond, trpěl jsem bolestmi zad. Využíval jsem přitom nástup akutní bolesti jako signál, že v mém portfoliu není něco v pořádku. Ta bolest… mne podněcovala, abych si uvědomil chybu.“ A to byla právě intuice.

Ondřej Fryc, jeden z nejbohatších Čechů tvrdí: „Vnitřní pocit je při rozhodování to nejdůležitější, protože stejně nemůžete analyzovat všechno. To, co víte, je jen špička ledovce. Prostě udělat rozhodnutí, které cítíte v břiše. Šance na správné rozhodnutí je cca 75%.“