WORKSHOPY VE FIRMÁCH

Rádi pro Vás a Vaše zaměstnance připravíme workshop na téma, které si vyberete:

WELL BEING - DUŠEVNÍ POHODA

Štěstí samotné, přestože je důležitou součástí osobní pohody, nedává životu člověka úplný a pravý smysl. Co je tedy tím, co nám umožňuje kultivovat svá nadání, vytvářet hlubší a trvalejší vztahy s ostatními lidmi, cítit radost a smysluplně přispívat světu?
Neboli co je tím, díky čemu můžete prospívat? Do centra zájmu se dostává koncept Dr. Seligmana – osobní pohoda (well-being), přičemž štěstí (happiness) neboli pozitivní emoce se stávají jedním z pěti pilířů pozitivní psychologie, spolu se zaujetím, pozitivními vztahy, smysluplností a úspěšným výkonem.
Těchto pět prvků, představuje permanentní, trvalé stavební kameny plně uspokojivého života.

PREVENCE PŘED SYNDROMEM VYHOŘENÍ

Ústředním konceptem pozitivní psychologie je v současnosti téma rozvoje duševní pohody nebo-li „well-being.“
Jak se preventivně chránit před syndromem vyhoření a jaké praktické kroky je vhodné implementovat do svého života, abychom duševní nepohodě předešli, se dozvíte přímo na setkání. Popíšeme nejen všechny stupně a projevy syndromu vyhoření, ale též jeho následky. Jak ukazují výzkumy, tak s rostoucí mírou duševní pohody zaměstnance, dosahuje jak firma, tak jedinec vyšší spokojenosti, výkonnosti a zejména zdraví.

KOUČINK

Koučink je velmi účinná metoda, kdy se klient dostává ve spolupráci s koučem rychleji, bezpečněji a radostněji z bodu A do bodu B. Kouč právě proto musí vytvořit prostor, kde se klient bude cítit bezpečně a bude tak schopen za doprovodu kouče vykročit dále jak ve svém životě pracovním, tak osobním. Cílem každého setkání je zvýšit schopnost právě daných cílů dosáhnout.

VÝŽIVA A JEJÍ VLIV NA VÝKON V ZAMĚSTNÁNÍ

Holistický nutriční ozdravný management je komplexní systém opatření na revitalizaci managementu a na dosažení maximálního ozdravení a následně výkonnosti jak jednotlivců, tak i celého prostředí korporace pod vedením Dr. Kučové.

Každý člověk je jedinečný, přichází s jedinečnými životními okolnostmi, proto není možné sestavit jednotný plán pro všechny, není možné Vás zodpovědně dovést k Vašemu lepšímu životu, Vaší vitalitě, síle, aniž bychom věděli odkud pocházíte, jaké jsou Vaše nemoci z minulosti, jaké jsou Vaše stravovací návyky, jaký je Váš denní režim, jak jste se dosud o sebe starali a samozřejmě jaké jsou Vaše cíle, zda je vaše priorita dosáhnout maximálně mentální soustředění, fyzický výkon, zda si chcete upravit trávení, máte problémy s absorbováním živin, alergie, intolerance, zda chcete mít svěží pleť, nebo být jednoduše zdraví

VLIV INTUICE NA VÝKON A VYŠŠÍ EFEKTIVITU

Intuice je vrozená. Až studium lidského rozhodování a kreativity přimělo vědce se tématem intuice zabývat. Intuice umožňuje rychlý vhled do podstaty událostí. Díky intuici můžeme žít hodnotnější a smysluplnější život. Funguje celostně a není možné ji vědomě ovládat. Je jí však třeba porozumět.

Pokusíme se naučit techniky, jak rozeznat intuici od zaměnitelných tendencí mysli a najdeme způsob, jak s intuicí pracovat a jak vnést kreativitu do života, neb jediným rozdílem mezi lidmi, kteří intuici používají a kteří ne, je úspěch.

Intuice nám pomáhá v jakémkoliv rozhodnutí, ať přemýšlíme, jak posílit naše postavení na trhu, kdy spustit prodej dané služby či jak si vytvořit hodnotné vazby a „pojistit si“ tak své postavení uvnitř firmy. W. Buffet a G. Soros jsou jedni z 10 nejbohatších lidí Ameriky. G. Soros o sobě ve své knize říká: „Spoléhal jsem do značné míry na zvířecí instinkty. Když jsem aktivně řídil fond, trpěl jsem bolestmi zad. Využíval jsem přitom nástup akutní bolesti jako signál, že v mém portfoliu není něco v pořádku. Ta bolest… mne podněcovala, abych si uvědomil chybu.“ A to byla právě intuice.

Ondřej Fryc, jeden z nejbohatších Čechů tvrdí: „Vnitřní pocit je při rozhodování to nejdůležitější, protože stejně nemůžete analyzovat všechno. To, co víte, je jen špička ledovce. Prostě udělat rozhodnutí, které cítíte v břiše. Šance na správné rozhodnutí je cca 75%.“

SEBEKOUČOVÁNÍ

Sebekoučovací techniku využíváme díky malým krokům vedoucích však k „velkým rychlým“ výhrám, jež nám dodají novou energii, radost, a smysluplnost v našich životech. Nalezení vlastního potenciálu vede k vyšší spokojenosti člověka.

Pomocí vedených a moderovaných cvičení dojdeme k poznání, které aplikujeme v řadě situací v pracovním prostředí či osobním životě. Technika sebekoučování je právě pro manažery, kteří chtějí využít životní koučování buď sami pro sebe, nebo jako benefit pro své talentované kolegy a zaměstnance. V okamžiku, kdy si uvědomíme, že život je v našich rukou a že si jej můžeme sami řídit a vést ke svým osobním a pracovním vizím, obohatí nás právě sebekoučování. Přestaneme být pasivním účastníkem života, a půjdeme si za svou životní vizí a cíly.

SMYSL A ŽIVOTNÍ HODNOTY

50 % naší spokojenosti pochází od našich rodičů nebo z naší genetické výbavy. Dalších 10% pramení z našich okolností (vnějších podmínek) nebo pohodlí, které máme. Zbylých 40 % vzniká z aktivit, do kterých se angažujeme my sami, a vytváří nám pozitivní energii. Naše volby však ne vždy odpovídají našim dovednostem. Je možné, že budete dobří v něčem, co vás však nenaplňuje energií.

Pátrejme po tom, co nám dodává energii. Definujme silné stránky jako něco, co nám dodává energii. Silné stránky jsou vlastnosti, které o nás vždy říkaly pravdu, a kterých si doopravdy ceníme. Tím, že se ponoříme do sebe samotných, můžeme o sobě objevit nová zjištění, a vzpomenout si na to, co jsme o sobě již věděli, ale možná jsme na to pozapomněli.

Jakmile začneme prohlubovat naše silné stránky a začneme je využívat v naší práci, tak uvidíme silné stránky i u druhých. Tím, že začneme zaznamenávat silné stránky i u druhých, tak je i přestaneme soudit.

PARTNERSKÉ VZTAHY A JEJICH VLIV NA PRACOVNÍ VÝKON

Spokojenost v partnerském vztahu umožňuje podávat vyšší výkony. Konkrétně zvyšuje odolnost vůči stresu, snižuje psychickou i fyzickou únavu. Dodává dostatek energie a kreativity na zvládání složitých úkolů a tím má kladný vliv na práci člověka. Navíc zvyšuje pracovní motivaci. Výkony v práci ohodnocené odměnou, mají pak následně zpětný vliv na partnerské vztahy.

Účastníci najdou mimo jiné odpovědi na otázky:

  • Co dělá Váš život šťastnější a zdravější?
  • Jaké otázky budete řešit na sklonku života?
  • Můžete dosáhnout rovnováhy ve vztazích a práci?
  • Jaká jsou očekávání mužů a žen ve vztahu?
  • Jsou partnerské vztahy důležitější než úspěch v práci a jak najít rovnováhu?

MINDFULNESS A MEDITACE

Životní spokojenost, emoční inteligence, tvořivost, výkonnost, zvládání stresu, leadership – to vše jsou schopnosti, k nimž nelze dospět jen na základě racionálního porozumění. Nejsou to vědomosti, které si stačí nějak zapamatovat. Nelze je vymyslet. Dokonce právě naopak! Máme-li si tyto schopnosti osvojit, potřebujeme se naučit myšlenky na chvíli zcela zastavit a „jen“ bedlivě pozorovat, co v nás probíhá v přítomném okamžiku. Potřebujeme rozvinout schopnost tzv. všímavosti (mindfulness).

Dnes existuje bezpočet výzkumů dokládajících, že rozvíjení všímavosti mění náš mozek (nejen z hlediska procesů, ale mění se i struktura mozku!), i výzkumů dokládajících vliv všímavosti (mindfulness) na zvládání stresu, duševní i fyzické zdraví, osobní pohodu, flexibilitu, kreativitu, pracovní angažovanost či schopnost vést druhé.

Na našem setkání vám představíme techniky rozvíjení všímavosti, které vám nabídnou mnohem víc než jen zklidnění mysli a efektivní odpočinek. Nabídnou vám cestu k postupnému sebepoznávání a odhalování vlastních nových možností, jak moudře zvládat náročné situace, emoce, a jak vést tvořivější a spokojenější život.

ENERGISING

Není možné, abychom vždy podávali nejvyšší výkon, ať už se děje cokoli. Pokud se s tímto výrokem ztotožňujete, jak je možné, že svoji energetizaci odkládáme na víkendy či dovolené?

Workshop Vám pomůže identifikovat, co Vás energetizuje a co Vás naopak vysiluje, a ukážeme Vám, jak rozvíjet své vlastní „strategie“ pro Vaši energetizaci a nabytí pohody zpět. Pokud učiníte změnu a naučíte se řídit nejen čas, ale i svoji energii (odkud pramení a jak správně ji využívat), dosáhnete rovnováhy. A tak možná přijdete na to, že trávíte více času tím, na čem Vám záleží. 

Dne 29/11/2018 jsme se zúčastnily v naší organizaci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., workshopu zaměřeného na téma well being – duševní pohoda, který přednášel pan Lukáš Langer. Byl to pro nás velmi důležitý den, neboť v profesi, ve které pracujeme, se naopak staráme my o naše klienty a pomáháme jim v jejich životních cestách. Proto jsme si vybraly pana Langera a konkrétně tento workshop, abychom mohly pracovat samy na sobě.
Den byl pro nás velmi obohacující, nejenže nám pomohl se odreagovat od závalu práce a tím vyčistil naše myšlenky nad klienty, ale hlavně jsme se seznámily navzájem i mezi sebou (přestože již spolu v týmu jsme společně několik let) a samy se sebou a svými silnými a slabými stránkami.
Ceníme si přístupu pana Langera, jeho tón hlasu byl uklidňující a způsob prezentace opravdu profesionální. Je to je bezesporu odborník s hlubokou expertizou.
Workshop a celý den byl pro nás obohacující, byl to den kdy se někdo staral o nás a zajímal se o naši skutečnost, což je v pomáhající profesi vždy nejcennější.
O panu Langerovi mohu říci, že je to velmi inteligentní a příjemný člověk, který svoji práci dělá srdcem a tomu co dělá, opravdu rozumí. Workshop a vedení pana Langera mohu jen doporučit.

Renata Ouředníková

Women for Women

Máte zájem o workshop u Vás ve firmě? Napište nám:

Odesláním formuláře potvrzujete, že jste se seznámil/a s Prohlášením o ochraně osobních údajů.